Solar Plexus Chakra

Solar Plexu s Chakra

Solar Plexus Chakra huser egoet og er sentrum for å mestre din personlige kraft.  Vår selvtillit og selvfølelse avgjør hvordan energiene i dette chakraet jobber. Det handler om å hevde seg i en gruppe.

Når dette chakraet fungerer optimalt, vil din følelse av selvkontroll og intuisjon være på topp, føler du deg i kontroll og har tilstrekkelig selvtillit.

Når chakraet er underaktivt, har du en tendens til å være passiv og ubesluttsom. Du er sannsynligvis redd og får ikke det du vil.

Hvis dette chakraet er overaktiv, er du dominerende og sannsynligvis til og med aggressiv.

Healing steiner: citrin, peridot, tigerøye, rav, gull jasper

  • citrin armbånd

    Solar Plexus Chakra armbånd

    kr 499
  • mala

    Solar Plexus Chakra mala

    kr 1,499