ROTCHAKRA

ROTCHAKRA

Rotchakra (Muladhara) viser hvor mye vi kan koble til jordiske energier, hvor godt de materielle produktene flyter i våre liv og hvor sterk vår vitalitet er. Dette chakraet bør alltid være litt åpent for å ta inn jordingsenergi i kroppen slik at vi får en kontinuerlig energiflyt. Overlevelsesinstinktene våre ligger i dette chakraet.

Den primære funksjonen til rotchakraet er å gi grunnstøtning og sikkerhet. Det er ansvarlig for vår fysiske styrke, renseprosesser og vitalitet.

Rotchakraet tilhører:

  • Livsenergi
  • Tillit
  • Forbindelse med jord og den materielle verden
  • Stabilitet, sikkerhet
  • Vitalitet
  • Arbeid, tjene penger

Hvis det er åpent, føler du deg jordet, stabil og sikker. Du mistroer ikke folk unødvendig. Du føler deg til stede i her og nå og koblet til din fysiske kropp. Du føler at du har tilstrekkelig territorium.

Hvis du pleier å være redd eller nervøs, er sannsynligvis Rotchakraet ditt underaktivt. Du vil lett føle deg uvelkommen.

Hvis dette chakraet er overaktiv, kan du være veldig materialistisk og grådig. Du er sannsynligvis besatt av å være trygg og motstå forandring.

Rotchakra steiner: breccia jaspis, rød jaspis, hematitt, onyx, turmalin, granat, røykkvarts

Rotchakra smykker: