KRONECHAKRA

KRONECHAKRA

Kronechakraet (Sahasrara) handler om visdom og å være ett med verden. Når dette chakraet er åpent, er du fordomsfri og ganske klar over verden og deg selv.

Hvis den er underaktiv, er du ikke veldig bevisst på åndelighet. Du er sannsynligvis ganske stiv i tankene dine.

Hvis dette chakraet er overaktivt, intellektualiserer du sannsynligvis ting for mye. Du kan være avhengig av åndelighet og ignorerer sannsynligvis dine kroppslige behov.

Ved åpent Kronechakraet oppnår vi full frihet, tar ansvar for våre liv og stoler på følelsene.

Smykker av Kronechakra: