Generelle vilkår

1. GENERELT

​1.1. Gjeldende forbrukerlovgivning regulerer forbrukerkjøp av varer over internett, herunder forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, personopplysningsloven og ehandelsloven.

1.2. Disse vilkår og betingelser («Vilkårene») gjelder for din bestilling av produkter («Produktene») fra KataLean AS             sin nettbutikk for levering i Norge. Se punkt 11 om «privacy policy» vedrørende vår bruk og lagring av personopplysninger.

1.3. De følgende vilkår er tilrettelagt for alle kjøp. Gjennom å godkjenne KataLean AS sine Generelle Vilkår for                         nettbutikk før din ordre sendes, aksepterer du disse vilkårene.

1.4. KataLean AS forbeholder seg retten til å endre vilkårene uten varsel. En slik endring vil ikke ha innvirkning på               ordrer som ble sendt før de endrede vilkårene blir lagt ut på nettsiden.

1.5. For eventuelle spørsmål eller kommentarer vilkårene, varsel om uttak, kanselleringer, retur og refusjon, vennligst kontakt:

KataLean AS, org. nr 921 486 359

Bruksveien 76, 1367 Snarøya, Norge.

2. REGISTRERING AV ORDRE

2.1. En ordre registreres ved å følge fremgansmåten for bestilling på nettsiden.

2.2. Alle produkter leveres med forbehold om tilgjengelighet. Vi vil kontakte deg via e-post eller telefon så snart som mulig for å   informere deg dersom de bestilte produktene ikke er tilgjengelige.

2.3. Vi prøver å holde en høy kvalitet på varene, men vær oppmerksom på at det bestilte produktet kan variere i farge og design fra bildet  på nettsiden.

2.4. Vi tar forbehold om skrivefeil og feil ved prissetting. Du som kunde vil da bli informert pr telefon/mail, og nettordren kan bli annullert.

2.5. Hvis du har gitt oss en gyldig e-postadresse, vil vi varsle deg så snart som mulig for å bekrefte din bestilling og for å bekrefte   opplysningene dine. I forbindelse med dette, får du et unikt ordrenummer, som skal brukes i all kommunikasjon med KataLean AS.

3. LEVERING

3.1. De bestilte produktene skal leveres i sin opprinnelige design. KataLean AS forbeholder seg retten til å foreta               mindre tekniske endringer, som ikke påvirker funksjonaliteten til produktet.

3.2. Vi gjør oppmerksom på at produktene er håndlagde og kan derfor variere noe fra produktet som er avbildet på nettsiden.

3.2. Produktenes tilgjengelighet kan variere.  Dersom produktene ikke er tilgjengelige innenfor den anslåtte leveringstid, vil vi gi deg  beskjed.

3.3. Dersom et produkt ikke er tilgjengelig i det bestilte kvantum, vil vi informere deg om dette, og du kan bestemme om du ønsker å  bestille et lavere kvantum eller kansellere bestillingen.

3.5. Hvis leveransen ikke er mulig innen tretti (30) dager, kan du kansellere bestillingen. Skulle betaling ha funnet sted, vil disse bli  returnert  av oss innen tretti (30) dager.

3.6  Vi leverer til Fastlands-Norge, og ikke til Svalbard og Jan Mayen. Vi sender ikke til utlandet.

4. PRISER OG LEVERINGSKOSTNADER

4.1. Alle priser er i NOK. Prisene publisert på nettstedet er inkl. mva, men eksklusive frakt, så fremt annet ikke er oppgitt.

4.2. Den totale prisen oppgitt på bestillingsskjemaet er det totale beløpet som skal betales for de bestilte  produktene.

4.3  Om du ikke henter pakken innen oppgitt dato, vil du bli belastet et gebyr på kr 250,-, samt frakt og returomkostninger. Du får ikke et ekstra gebyr på varer som er hentet og returnert med angrerettskjema.

5. BETALING

5.1. Du kan betale for produktene med de til enhver tid gjeldende betalingsmetoder angitt på nettstedet.

5.2. KataLean AS tilbyr sikker onlinebetaling med bistand fra en ekstern leverandør, og for å være sikker på at du alltid  har den høyeste grad av sikkerhet, krypteres automatisk betalingsdetaljene når du legger dem inn.

5.3. Når du betaler med kredittkort, må kredittkortopplysninger gis når du bestiller. Kredittkortet ditt vil bli belastet på tidspunktet for ordrebekreftelsen.

5.4. På ordre med postoppkrav som betalingsvilkår kommer det en oppkravsavgift fra Posten i tillegg.

6. ANGRERETT, SKADET OG/ELLER DEFEKT PRODUKT

Angrerett

6.1. Du kan, uten å oppgi noen grunn, trekke bestillingen, fra datoen for mottak av ordrebekreftelse inntil 14 dager fra mottak av  produktet. Slik tilbaketrekning skal skje i skriftlig form (f.eks brev, faks eller e-post), og for å overholde fristen er det tilstrekkelig å sende tilbaketrekkingsvarsel til KataLean AS på adresse eller e-post angitt under punkt 1.5.

 6.2. Skulle betalinger være gjort, vil disse umiddelbart, senest innen tretti (30) dager fra mottak av det returnerte produktet, bli  tilbakebetalt av oss. Vi vil imidlertid kun dekke kostnaden for selve produktet og ikke din leveringskostnad for å returnere produktet til  oss, eller porto for tilsendt vare.

6.3. Dine rettigheter til å trekke bestillingen kan frafalle hvis du ikke har tatt tilstrekkelige skritt for å sikre at du er i stand til å returnere produktet i vesentlig samme stand som opprinnelig stand. For at angreretten skal gjelde må produktet være ubrukt og leveres tilbake i uskadet stand. Dette gjelder ikke hvis tilstanden til produktet er forverret som følge av forhold som ikke        skyldes deg selv. I alle tilfelle, vil vi alltid anbefale at du tar tilstrekkelige og rimelige tiltak for å opprettholde tilstanden til produktet, og at du ser til at produktet leveres trygt tilbake til oss.

6.4. Angreretten gjelder ikke dersom produktet er forseglet og forseglingen er brutt. Angreretten gjelder heller ikke for produkter som er  spesialtilvirket eller endret etter kjøperens spesifikasjoner, eller forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er  egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering.

6.5  I tillegg til dine rettigheter til å trekke ordren etter 6.1 til 6.4 ovenfor, kan du også utøve visse virkemidler hvis du finner ut at produktet er skadet eller defekt. Hvis ja, kan du kontakte oss og følge prosedyrene angitt nedenfor. Eventuelle skader på produktene under forsendelse eller påståtte defekter angående produktet skal umiddelbart meldes skriftlig til  KataLean AS på adresse eller e-post angitt i punkt 1.5.

6.6. Andre klager eller åpenbare mangler på produktet skal varsles innen tretti (30) dager etter mottak av produktet.

6.7. Hvis kravet er gyldig, kan du i samsvar med Lov om Forbrukerkjøp be om retting av feilen.

6.8. Hvis vi ikke klarer å rette feilen på produktet, kan du velge å kansellere bestillingen eller å be om reduksjon av prisen.

7. FORCE MAJEURE

Om leveringen forhindres eller blir forsinket på grunn av omstendigheter som ligger utenfor vår kontroll har vi rett til å heve ordren. Dette blir meddelt via post, e-post eller telefon.

8. GJELDENDE LOV

Denne avtalen skal reguleres av gjeldene lover for Norge. Aktuelle lover er:

[1] Lov av juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp.

[2] Lov av juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler.

[3] Lov av mai 2003 nr. 35 om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester.

[4] Lov av 01. mars 2017 om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)

9. ALDERSGRENSE FOR KJØP GJENNOM NETTBUTIKK

Alle som kjøper noe gjennom KataLean AS sin nettbutikk må være 18 år eller eldre.

10. PRIVACY POLICY – BEHANDLING AV PERSONDATA 

10.1. Vi samler inn og lagrer all informasjon du oppgir på vår nettside, eller gir oss på noen annen måte. I forbindelse med kjøp i  nettbutikken vil personopplysninger bli hentet, for eksempel navn, adresse (e-post eller fysisk adresse, IP-adresse, telefonnummer  osv.). Vi kan bruke programvareverktøy til å måle og samle øktinformasjon, inkludert side responstider, lengden på besøk på   bestemte sider, sideinteraksjonsinformasjon og metoder som brukes til å bla bort fra siden.

 10.2. Nettbutikken og tilhørende sider samler inn data ved hjelp av “Cookies” (Informasjonskapsler). Cookies er små datamaterialer som  er lagret på nettsted-besøkende’s nettleser, som vanligvis brukes til å følge med på deres bevegelser og handlinger på et nettsted. Data oppnådd på denne måten brukes til statistiske formål, som for eksempel prestasjonsmåling og mer. Leverandør av måleverktøy  er Google Analytics. Data samlet inn av “Cookies” samles anonymt, og brukes kun av KataLean AS for statistiske formål.

​ 10.3. Du har rett til å få tilgang til personlig informasjon som er lagret om deg. For å få en kopi av den personlige informasjonen som KataLean AS har på deg, se avsnitt 1.5. for kontaktinformasjon. Du kan be om at vi permanent sletter data som er behandlet på nettstedet vårt. Vennligst se avsnitt 1.5 for kontaktinformasjon.

11. Konfliktløsning

11.1  Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådetfremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.