CHAKRA  TEST

CHAKRA  TEST

Chakra test : Chakra betyr energihjul på Sanskrit, og er bindeleddet mellom kropp og sjel. Chakraene binder livsenergien med den fysiske kroppen.  Hvert av chakraene er knyttet opp mot en eller flere kroppsfunksjoner. Våre følelser og mentale helse er også knyttet til chakraene.

Hvis du føler vanskeligheter i noen livssituasjoner, kan du finne ut hvilket chakra som må åpnes. Yoga, meditasjon, reiki, takknemlighet og bruk av krystaller kan åpne chakraene dine til fordel for din fysiske og følelsesmessige helse.

Enten du tror på chakraer fullstendig, er skeptisk eller befinner deg i mellom, kan helse og velvære dra nytte av praksis som kan åpne chakraene dine. 

Nå med en kort quiz kan du teste hvilket chakra som er nødvendig for omsorg og harmonisering.

ROTCHAKRA

powered by Typeform

Rotchakra (Muladhara) viser hvor mye vi kan koble til jordiske energier, hvor godt de materielle produktene flyter i våre liv og hvor sterk vår vitalitet er. Dette chakraet bør alltid være litt åpent for å ta inn jordingsenergi i kroppen slik at vi får en kontinuerlig energiflyt. Overlevelsesinstinktene våre ligger i dette chakraet.

SAKRALCHAKRA

powered by Typeform

 

Sakralchakraet (Savadhisthana) blir i hovedsak referert til som det seksuelle senteret, men det er også stedet hvor kreativitet kan hentes. Sakralchakraet er også med på å gi oss selvinnsikt i vårt forhold til andre og hvordan vi selv ser på en person eller situasjon.

SOLAR PLEXUS CHAKRA

powered by Typeform

 

Solar plexus chakraet huser egoet og intuisjonen vår. Vår selvtillit og selvfølelse avgjør hvordan energiene i dette chakraet jobber. Når dette chakraet fungerer optimalt vil din følelse av selvkontroll og intuisjon være på topp.

HJERTECHAKRA

powered by Typeform

 

Hjertechakraet ( Anahata) blir sett på som senteret for kjærlighet og godhet. Alle følelsene våre er intense og kraftfulle i dette senteret.

HALSCHAKRA

powered by Typeform

 

Halschakraet er senteret for kommunikasjon.  Det er nært knyttet til hørsel og tale, og når det aktiveres inspireres man til å prate og lytte.  Dette chakraet forbedrer evnen til oversanselig hørsel.

3. ØYET CHAKRA

powered by Typeform

 

Våre tanker, tankeprosesser og mentale handlinger er funksjoner koblet opp mot 3. øye ( Ajna) chakra, akkurat som evnen vi har til å skille mellom virkelighet og fantasi er avgjørende for balansen og harmonien i dette chakraet.

KRONECHAKRA

powered by Typeform

 

Kronechakraet (Sahasrara) fungerer som bindeleddet mellom vår høyeste bevissthet og oss selv. Ved å åpne opp dette chakraet knytter man seg opp mot uendelig bevissthet som er universets høyeste energi. Det er vårt verktøy for å nå en høyere spirituell bevissthet.