CHAKRA ARMBÅND

CHAKRA ARMBÅND

Chakra betyr energihjul på Sanskrit, og er bindeleddet mellom kropp og sjel. Det binder livsenergien med den fysiske kroppen. Hvert av chakraene er knyttet opp mot en eller flere kroppsfunksjoner.  Også våre følelser og mentale helse er også knyttet til chakraene.

Blokkering og ubalanse i ett eller flere av 7 chakraer kan initiere mentale, følelsesmessige, fysiske og åndelige plager. Stråler du ut en sterk og trygg energi ? For at du skal føle deg bedre , kan du løse opp blokkeringene i det gjeldende chakraet.

Chakra blokkering og ubalanse i ett eller flere av 7 chakraer kan initiere mentale, følelsesmessige, fysiske og åndelige plager. For at du skal føle deg bedre , kan du løse opp blokkeringene i det gjeldende chakraet.

Ettersom krystaller ( rød jaspis, karneol, citrin, aventurin, akvamarin, lapis lazuli, ametyst og bergkrystall) harmoniserer de syv viktigste chakraene, hjelper de deg med å opprettholde din harmoni. 

 

.

Rotchara (Muladhara) viser hvor mye du kan koble til jordiske energier, hvor godt de materielle produktene flyter i ditt liv og hvor sterk din vitalitet er. For å ta inn jordingsenergi i kroppen slik at du får en kontinuerlig energiflyt, bør Rotchakra alltid være litt åpent. I tillegg ligger overlevelsesinstinkt her.

I hovedsak referert til som det seksuelle senteret, Sakralchakraet (Savadhisthana) er også stedet hvor kreativitet kan hentes. Ikke overraskende styrer det forplantning og seksualitet, men det er også chakraet  for hvordan vi forholder oss til andre mennesker.  

.

Solar plexus chakraet huser egoet og intuisjonen vår. Vår selvtillit og selvfølelse avgjør hvordan energiene i dette chakraet jobber. Når dette chakraet fungerer optimalt, vil din følelse av selvkontroll og intuisjon være på topp.

 

 

.

Hjertechakraet ( Anahata) blir sett på som senteret for kjærlighet og godhet. Alle følelsene våre er intense og kraftfulle i dette senteret.

Halschakraet er nært knyttet til hørsel og tale, når det aktiveres inspireres man til å prate og lytte.  Når det er i balanse, gir det deg evnen til å kommunisere godt, å være kreativ, og å oppleve at du er fri både i tanker og følelser.  

Våre tanker, tankeprosesser og mentale handlinger er funksjoner koblet opp mot 3. øye ( Ajna) chakra. Akkurat som evnen vi har til å skille mellom virkelighet og fantasi er det avgjørende for balansen og harmonien i dette chakraet.

Kronechakraet (Sahasrara) fungerer som bindeleddet mellom vår høyeste bevissthet og oss selv. Ved å åpne opp dette chakraet knytter man seg opp mot uendelig bevissthet som er universets høyeste energi. Det er vårt verktøy for og nå en høyere spirituell bevissthet.