CHAKRA ARMBÅND

CHAKRA ARMBÅND

Chakra betyr energihjul på Sanskrit, og er bindeleddet mellom kropp og sjel. Chakraene binder livsenergien med den fysiske kroppen. Hvert av chakraene er knyttet opp mot en eller flere kroppsfunksjoner.  Våre følelser og mentale helse er også knyttet til chakraene.

Chakra blokkering og ubalanse i ett eller flere av 7 chakraer kan initiere mentale, følelsesmessige, fysiske og åndelige plager. Ved å løse opp blokkeringene i det gjeldende chakraet vil man automatisk føle seg bedre da energistrømmen vil få bedre flyt.

Chakra blokkering og ubalanse i ett eller flere av 7 chakraer kan initiere mentale, følelsesmessige, fysiske og åndelige plager. Ved å løse opp blokkeringene i det gjeldende chakraet vil man automatisk føle seg bedre da energistrømmen vil få bedre flyt.

Armbåndet harmoniserer de syv viktigste chakraene og hjelper deg med å opprettholde chakraens harmoni. Dette vakre armbåndet er håndknyttet med rød jaspis, karneol, citrin, aventurin, akvamarin, lapis lazuli, ametyst og bergkrystall.

 

.

Rotchara (Muladhara) viser hvor mye vi kan koble til jordiske energier, hvor godt de materielle produktene flyter i våre liv og hvor sterk vår vitalitet er. Dette chakraet bør alltid være litt åpent for å ta inn jordingsenergi i kroppen slik at vi får en kontinuerlig energiflyt. Overlevelsesinstinktene våre ligger i dette chakraet.

Sakralchakraet (Savadhisthana) blir i hovedsak referert til som det seksuelle senteret, men det er også stedet hvor kreativitet kan hentes. Sakralchakraet er også med på å gi oss selvinnsikt i vårt forhold til andre og hvordan vi selv ser på en person eller situasjon.

.

Solar plexus chakraet huser egoet og intuisjonen vår. Vår selvtillit og selvfølelse avgjør hvordan energiene i dette chakraet jobber. Når dette chakraet fungerer optimalt, vil din følelse av selvkontroll og intuisjon være på topp.

 

 

.

Hjertechakraet ( Anahata) blir sett på som senteret for kjærlighet og godhet. Alle følelsene våre er intense og kraftfulle i dette senteret.

Halschakraet er senteret for kommunikasjon.  Det er nært knyttet til hørsel og tale, når det aktiveres inspireres man til å prate og lytte.  Dette chakraet forbedrer evnen til oversanselig hørsel.

Våre tanker, tankeprosesser og mentale handlinger er funksjoner koblet opp mot 3. øye ( Ajna) chakra. Akkurat som evnen vi har til å skille mellom virkelighet og fantasi er det avgjørende for balansen og harmonien i dette chakraet.

Kronechakraet (Sahasrara) fungerer som bindeleddet mellom vår høyeste bevissthet og oss selv. Ved å åpne opp dette chakraet knytter man seg opp mot uendelig bevissthet som er universets høyeste energi. Det er vårt verktøy for og nå en høyere spirituell bevissthet.